Vedlikehold av bygg

Ledende spesialist innen design,
produksjon og konstruksjon.

En serviceavtale med Plamek AS reduserer risikoen for uforutsette kostnader og driftstans i bygget. Med lave og forutsigbare vedlikeholdskostnader sikrer du din bedrifts lønnsomhet. Avtalen sørger for at kvaliteten og bruksverdien på bygget bevares, gjennom jevnlig og fagmessig vedlikehold. Dette gjør at verdien på bygget holder seg bedre, med tanke på et eventuelt fremtidig salg. Du kan alltid føle deg trygg på at byggekonstruksjonen tåler klimaet der bygget er plassert, enten det er egenfinansiert eller leiet, permanent eller midlertidig bygg. Serviceavtalen sikrer at kravene i internkontrollforskriften ivaretas på en sikker, økonomisk og effektiv måte.

Våre fagfolk er raskt på veien for å sikre en effektiv og fagmessig utbedring dersom noe uforutsett skulle skje. Vi har en 48-timers garanti for å utbedre skader ved innbrudd, vannlekkasje, brann, storm, orkan, jordskjelv, påkjørsel eller andre ytre påkjenninger.

Referanser

Se våre leverte dukhaller

Norwegian Air

Hangarbygget er et stålbygg for Dreamliner som […]

Montering Rubbhall i Skien

Plamek har montert Rubbhallen RH30 på Vold […]

Hei, spør oss om det er
noe du lurer på!

Kontakt

Har du spørsmål om leie,
finansiering eller produkter?

Kontakt Lars Erik

På +(47) 40 41 15 44
eller leh@plamek.no