Plamek AS er et selskap i Hallmaker Group, som igjen er del av Zurhaar & Rubb konsernet.

Flag

Vedlikehold av bygg

En serviceavtale med Plamek AS reduserer risikoen for uforutsette kostnader og driftstans i bygget. Med lave og forutsigbare vedlikeholdskostnader sikrer du din bedrifts lønnsomhet. Avtalen sørger for at kvaliteten og bruksverdien på bygget bevares, gjennom jevnlig og fagmessig vedlikehold. Dette gjør at verdien på bygget holder seg bedre, med tanke på et eventuelt fremtidig salg. Du kan alltid føle deg trygg på at byggekonstruksjonen tåler klimaet der bygget er plassert, enten det er egenfinansiert eller leiet, permanent eller midlertidig bygg. Serviceavtalen sikrer at kravene i internkontrollforskriften ivaretas på en sikker, økonomisk og effektiv måte.

Våre fagfolk er raskt på veien for å sikre en effektiv og fagmessig utbedring dersom noe uforutsett skulle skje. Vi har en 48-timers garanti for å utbedre skader ved innbrudd, vannlekkasje, brann, storm, orkan, jordskjelv, påkjørsel eller andre ytre påkjenninger.