Serviceavtale og vedlikehold av haller og stålbygg

Ledende spesialist innen design,
produksjon og konstruksjon.

Serviceavtale for vedlikehold

Plamek tilbyr serviceavtaler for vedlikehold av alle typer dukhaller. Våre fagfolk er raskt på veien for å sikre en effektiv og fagmessig utbedring dersom noe uforutsett skulle skje med din hall. Vi har en 48-timers garanti for å utbedre skader ved innbrudd, vannlekkasje, brann, storm, orkan, jordskjelv, påkjørsel eller andre ytre påkjenninger.

Hvorfor serviceavtale:

  • Avtalen reduserer risiko for uforutsette kostnader og verditap på hallen.
  • Avtalen sørger for at styrken og bruksverdien på hallen bevares, selv etter mange års bruk, gjennom jevnlig og fagmessig vedlikehold.
  • Avtalen gjør at du alltid kan føle deg trygg på at byggekonstruksjonen tåler det norske klimaet, enten den er permanent eller midlertidig plassert.
  • Serviceavtalen sikrer at kravene i internkontrollforskriften ivaretas på en sikker, økonomisk og effektiv måte.
  • En service- og vedlikeholdsavtale gjør at hjelpen kommer fort dersom noe uforutsett skulle skje.

Jevnlig vedlikehold gir økt verdi

Gjennom jevnlig vedlikehold vil kvaliteten og bruksverdien på hallen bevares. Dette gjør at verdien på hallen holder seg bedre, noe som er gunstig med tanke på et eventuelt fremtidig salg.

Referanser

Se våre leverte dukhaller

Norwegian Air

Hangarbygget er et stålbygg for Dreamliner som […]

Montering RUBB-hall i Skien

Akkurat nå jobber Plamek med montering av […]

Hei, spør oss om det er
noe du lurer på!

Kontakt

Har du spørsmål om leie,
finansiering eller produkter?

Kontakt Lars Erik

På +(47) 40 41 15 44
eller leh@plamek.no