Plamek AS er et selskap i Hallmaker Group, som igjen er del av Zurhaar & Rubb konsernet.

Flag

Plamek AS

Plamek AS fokuserer på å tilby bygg, vedlikehold og ettermarkedsløsninger for en lang rekke markedssektorer.
 
Gjennom årene har Plamek vært opptatt av å videreutvikle en PVC-hallvirksomhet, som først ble etablert i Hallmaker Group i Krøderen i 1969.
 
Plamek fortsatte å konstruere mer enn 800 bygninger med merke fra Plamek rundt om i Norge. Mange prosjekter inkluderte små industritelt til lagringsformål, opptil 12 x 30 kvadratmeter. All sveising og PVC-produksjon foregikk i Krøderen, med en sterk historie for å støtte den lokale økonomien.
 
Plamek har nå etablert seg godt i byggemarkedet, nasjonalt og internasjonalt, og installert mer enn 2500 bygninger til dags dato.
Med mer enn 35 ansatte og 160 bygninger bygget i 2017/2018, blomstrer virksomheten i verden av konstruksjon, vedlikehold og ettermarkedsløsninger.
 
Lars Erik Hoff, administrerende direktør i Plamek sa: “Plamek er et selskap som monterer, demonterer, flytter og utfører service på membran- og stålbygg. Vi har 30 dyktige servicefolk med mer enn 30 års erfaring. Arbeidet vårt utføres hovedsakelig i Norge, men vi jobber også over hele verden. Sammen med pålitelige byggeleverandører tilbyr vi våre kunder tilpassede bygninger med serviceavtaler. Kundene våre synes at å eie eller leie bygningene våre er enkelt, slik at de kan fokusere på hoveddriften og ikke bygningen.”
 
Serviceavtaler med Plamek AS reduserer risikoen for uforutsette kostnader og driftsstans. Med lave og forutsigbare vedlikeholdskostnader kan sluttbrukere fortsette å sikre selskapets lønnsomhet. Plamek serviceavtaler sikrer at kvaliteten og nytten av bygningen opprettholdes, gjennom regelmessig og profesjonelt vedlikehold. Dette bidrar til å beholde bygningens verdi.
 
Tjenesteavtalen sikrer også at kravene i internkontrollforskriften ivaretas på en trygg, økonomisk og effektiv måte. Plamek-fagfolk handler raskt for å sikre et effektivt og profesjonelt middel hvis noe uforutsett skulle skje. En 48-timers garanti for å korrigere skader forårsaket av innbrudd, vannlekkasje, brann, storm, orkan, jordskjelv eller andre ytre belastninger, er også tilgjengelig.