Plamek AS er et selskap i Hallmaker Group, som igjen er del av Zurhaar & Rubb konsernet.

Flag

Tredje bygget for Norsk sjømat selskap sin utvidelse er ferdigstilt

Grønntvedt Pelagic har utvidet fryselageret ytterligere med tillegg av en tredje Rubb-hall.

Grøntvedt Pelagic, en av Norges ledende sildprodusenter, valgte Rubb som leverandør for deres tredje lagerprosjekt på Ørland i Sør-Trøndelag.

Rubb har allerede levert en 30m x 108m x 5m hall, isolert med 150 mm Glava pro 34 isolasjon. Dette anlegget er delt inn i to områder med en ThermoWall-skillevegg og brukes til modning og lagring av tønner med sild før eksport. Strukturen har to temperatursoner.

Grøntvedt utvidet deretter med en andre FXG 30m x 152m x 5m Thermohall, med samme isolasjonstykkelse, og to ThermoWall-partisjoner inne, og gir mulighet for tre temperatursoner.

Den tredje strukturen måler 30m x 200m x 5m. Dette anlegget inkluderer tre ThermoWall-partisjoner som gir mulighet for fire temperatursoner. Den siste bygningen vil blant annet bli brukt til å produsere og pakke om produkter, noe denne utvidelsen gir rom for.

Skilleveggene ble alle forsynt med 100 mm isolasjon. Alle strukturer inkluderer spesialiserte isolerte dører.

Bygningene er energieffektive, med en rask byggetid og er perfekte for denne typen kjølig lagring.