Plamek AS er et selskap i Hallmaker Group, som igjen er del av Zurhaar & Rubb konsernet.

Flag

Tommy Rossbach AS

Prosjekt: Dukbytte
Hvor: Skien
Klient: Tommy Rossbach AS
Spesifikasjoner: NB 10m x 25m
Takhøyde: 6m
Duk type: Ventilert 900grams
Bruksområde: Lager til maskiner og utstyr skogbruk

Etter mange år var det behov for ny duk på hallen på 250m2. Kunde ønsket grønn farge på hallen og med hvit duk i taket blir det en del gjennomlys inn i hallen. På denne hallen ble det levert 900 grams duk av type Serge Ferrari.