Plamek AS er et selskap i Hallmaker Group, som igjen er del av Zurhaar & Rubb konsernet.

Flag

Helge R Olsen

Hvor: Hønefoss
Klient: Helge R Olsen
Spesifikasjoner: Arctic 40m x 90mx 6m
Takhøyde: 13m
Duktype type: Termoduk 50mm
Bruksområde: Lager, transport og spedisjon

Dette er en utleiehall der kunden etter mange års bruk med avfuktet lager, hadde behov for oppvarmet lager. Det ble derfor besluttet å bytte ut den ventilerte duken med en isolert Thermoduk. Hallen er 40×90 meter, bygget opp av selvbærende galvanisert fagverkskonstruksjon, kledd med en ventilert (enkelt-lags) duk.

Hallen benyttes som logistikkterminal. Det var viktig for kunden at driften kunne fortsette som normalt, og at varene var beskyttet mot vær og vind mens dukskift ble utført.

Vi måtte derfor ta av og legge på ny duk på ett felt (ca. 750 m2) på samme dag.

Jobben ble utført på 4 uker rett før jul 2019.